Hirdetés feladása
Hirdetés módosítása
    Főoldal, keresés
Regisztráció
Hirdetési árak
Belépés cégeknek:
Azonosító:
Jelszó: 

Ingatlan jog
Impresszum
Á.SZ.F.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Adatkezelés

A Üzemeltető cég honlapjának látogatása során a technikai és felhasználási sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről az internetes oldal üzemeltetőjének birtokába.

A Üzemeltető cég számára kiemelt fontosságú cél az internetes oldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Üzemeltető cég elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Üzemeltető cég kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A Üzemeltető cég különös figyelmet fordít tehát az Ön adatainak védelmére, s a jelen Adatkezelési Nyilatkozattal ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép internetes oldalunkra, egyben elfogadja az alábbiakat, abban az esetben is, ha nem regisztrált előfizetője, vagy felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Az internetes oldalon szereplő hirdetések, nevek, képek, grafikák, térképek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ingatlanbazar.hu internetes oldalon található tartalom a Üzemeltető cég szellemi tulajdona.

Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Üzemeltető cég előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Lapcom Kft jogosult a www.ingatlanbazar.hu weboldalon elhelyezett hirdetéseket, a portfóliójába tartozó nyomtatott apróhirdetési termékekben (Magyar Bazár lapcsalád) ingyenesen megjelentetni.

Tilos a Üzemeltető cég előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Irásbeli engedélyünk nélkül tilos továbbá az internetes oldal tartalmának egészét vagy részeit a fentieken túlmenőleg bármilyen formában másolni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, módosítani, megjeleníteni, közzétenni.

A weboldaltól értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az oldalon található tartalomból részletek tehát szabadon idézhetők, amennyiben hivatkoznak az oldal webcímre. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link, ez utóbbihoz logók, bannerek ingyenesen átvehetők az oldalról.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A weboldal szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Üzemeltető cég előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Üzemeltető cég a jogsértővel szemben a szerzői jog bitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult. Ennek megfelelően a Üzemeltető cég követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését is. A Üzemeltető cég minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A Üzemeltető cég pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Általános Szerződési Feltételek emelt díjas SMS szolgáltatáshoz

mely létrejött az oldalt Üzemeltető vég (továbbiakban mint Üzemeltető cég) valamint az emelt díjas SMS elküldő Személy (a továbbiakban mint Felhasználó) között minden olyan alkalommal, mely során a Felhasználó emelt díjas SMS-t küld az Üzemeltető cég irányába.

I. Fogalmak:
- Emelt díjas SMS: olyan SMS üzenet, melynek díja a szokványos (normál díjas) SMS áránál magasabb.
- Díjsáv: az SMS ára. Az Üzemeltető cég használatában a következő díjsávok vannak: 400/600/800/1000/1500 Ft+Áfa Minden díjsávhoz az Üzemeltető cég egy vagy több emelt díjas számot használ. A Üzemeltető cég minden tartalom (szolgáltatás esetén) köteles az adott díjsáv(ok)at jól látható módon ( X Ft+Áfa) módon feltüntetni!
- SMS küldés: Emelt díjas SMS-t küldhet minden felhasználó, akit erre a mobilszolgáltatója a szerződéses keretek és kondíciók mellett feljogosít. A jogosultság alapja jellemzően, hogy (a) a SIM kártyán legyen min. az SMS díjának megfelelő összeg feltöltőkártyás (pre paid) szerződés esetén, (b) a felhasználó SIM kártyája ne legyen korlátozás alatt (pl. díjtartozás), (c) mindkét esetben a SIM kártyán ne legyen letiltva az emelt díjas SMS szolgáltatás.
- Kulcsszó (prefix): az emelt díjas SMS tartalmának (szövegének) az első karaktertől (betű vagy szám) az első szóközéig terjedő karakter (betű és/vagy) szám sorozat. A kulcsszó azonosítja az Üzemeltető cég számítástechnikai rendszere számára az SMS-sel megcélzott Üzemeltető céget. A Kulcsszó mindig az SMS üzenet első karakterétől az első szóközig terjedő karaktersorozat. A kulcsszó lehet kis vagy nagybetű, szám, de nem lehet ékezetes betű, szóköz vagy speciális karakter (pl. %,!,? stb. jelek. A kulcsszó után mindig szóköz jön, majd jöhetnek további másodlagos kódok, pl. felhasználói azonosító, stb.
- Hibás SMS: ez az SMS üzenet melynek szövege (a) az előírtaktól eltérően lett elküldve (pl. szóközzel való kezdés, betűcsere, szóköz elhagyása a kulcsszó után, karakterkezelése szoftverhiba, stb., (b) nem az előírt SMS számra lett elküldve. Ha Ön hibás üzenetet küldött (erről az Üzemeltető cégi válasz SMS tájékoztatja), akkor csak saját felelősségére (költségére) próbálkozzon az újbóli SMS küldéssel, mert a költségeket megduplázza! Hibás üzenet esetén keresse elsőként a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatát. A hibás üzenet díjának visszatéritésére sem a Üzemeltető cégnak, sem az SMS szolgáltatónak nincs lehetősége!
- Üzemeltető cég: Olyan jogi vagy természetes személy, mely tartalmat, szolgáltatást (stb.) jelenít meg internetes (on line) vagy nyomtatott (off line) formában és ehhez a tartalomhoz díjfizetés (emelt díjas SMS) formájában lehet hozzáférni (letölteni, megjeleníteni valamit, tagságit befizetni, stb.).
- Mobilcég: mobil távközlési szolgáltatást nyújtó cégek: T-Mobile (Magyar Telekom NyRt.), Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Zrt.
- Felhasználó: az a természetesen vagy jogi személy, aki az emelt díjas SMS-t elküldi
- SMS szolgáltató cég: az a szolgáltató cég, mely fogadja a Felhasználok SMS-eit (a Mobilcégek internetes hálózataiból), a Kulcsszó alapján leválogatja, Üzemeltető cégek szerint szortírozza, az SMS szövegét eljuttatja a Üzemeltető céghoz (ki ezt feldolgozza), majd fogadja a Üzemeltető cég válaszait (pl. jelszó, stb.), majd az így kapott szöveget válasz SMS-ben eljuttatja (a Mobilcégek hálózatain) a Felhasználónak.
- Válasz SMS: az az SMS, melyet a Felhasználó az emelt díjas SMS-re válaszként megkap. A válasz SMS a Felhasználó számára díjmentes.
- Kiemelkedően magas SMS forgalom: Kiemelkedően magas SMS forgalomnak számit, ha egy Felhasználó 24 órán belül több mint 40 db. vagy összegében több mint 10.000 Ft értékű, illetve tágabb időintervallumban az Üzemeltető cég szerint „feltűnően magas” számú SMS-t juttat el az Üzemeltető cég hálózatába.
- Felfüggesztett Felhasználó: olyan Felhasználó, aki Kiemelkedően magas SMS forgalmat generált és az Üzemeltető cég számára hitelt érdemlően nem tudta igazolni a kiemelkedően magas forgalom okát, vagy akit az Üzemeltető cég nem tudott (telefonon) elérni és így a további beérkező SMS-it az Üzemeltető cég „kiszolgálási várólistára” tette.

II. Az Üzemeltető cég kötelességei:
- A szolgáltatáshoz szükséges technikai feltételeket létrehozni, s az elvárható rendelkezésre állási idővel a szolgáltatást folyamatos üzemben működtetni.
- Fogadni, értelmezni, a Üzemeltető cégnak eljuttatni a Felhasználói SMS-ek tartalmát, majd a Üzemeltető cégtól fogadni a választ, majd a Mobilcégek után válasz SMS-ben eljutatni a Felhasználónak. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy saját hatáskörében a fenti műveleteket az SMS hozzá történő beérkeztét követő 60 mp.-ben belül elvégzi.
- Ügyfélszolgálatot működtetni (Email és telefonos) és választ adni a Felhasználóknak a saját SMS forgalmukkal kapcsolatban. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy Ügyfélszolgálata a kérdéseket (esetleges panaszokat) max. 72 órán belül kivizsgálja és Email formájában megválaszolja.

III. A Felhasználó kötelezettségei:
- Hibátlan, a Üzemeltető cég előírásait pontosan (betűpontosan) betartva küldeni el az SMS-t, meggyőződve arról, hogy a beírt emelt díjas szám helyes! Miután több Üzemeltető cég többféle szolgáltatás kifizetésére ugyanazon Kulcsszóval több díjsávot (emelt díjas számot) használ, így hibásnak minősül az az SMS, mely ugyan szövegszerűen jó, azonban a cél (sms) szám hibás!
- Az emelt díjas SMS díját (ezzel a Üzemeltető cégtól, illetve az Üzemeltető cégtól megrendelt, igénybe vett szolgáltatást) a Mobilcége számára a Mobilcég szerződéses kondíciói szerint kifizetni. Miután az emelt díjas SMS küldésekor a Felhasználó a kiválasztott termékhez (szolgáltatáshoz) azonnali hatállyal hozzájut, de a kifizetése időben jelentősen (akár 30 nap) eltérhet, így az árú (szolgáltatás) átvételét (igénybe vételét) követő kifizetés elmulasztása jogilag csalásnak minősül.
- Esetleges probléma esetén a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatához fordulás esetén a következő adatokat pontosan megadni: Név, Mobilszám (ahonnan az SMS-t küldte), Emelt díjas SMS szám (ahová az SMS-t küldte), az elküldött SMS szövege, válasz SMS szövege, időpont.

IV Hálozati sajátosságok:
- Ha a Felhasználó nem tud a mobiljáról emelt díjas SMS-t küldeni, ebben a Mobilszolgáltatója az illetéket, az Üzemeltető cég itt nem tud segíteni.
- Ha a Felhasználó által elküldött SMS nem érkezik meg az Üzemeltető cég rendszerébe, akkor az Üzemeltető cég semmiféle információval nem rendelkezik az SMS-ről, így értelemszerűen nem tud segíteni.
- Emelt díjas SMS (a) külföldről (sem magyar, sem más országbeli SIM kártyáról) nem küldhető magyar hálózatba, így az Üzemeltető cég hálózatába sem. Magyar Mobilcégek lefedettségi területéről sem inditható emelt díjas SMS külföldi SIM kártyáról.

IV. Egyéb rendelkezések:
- Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, megválaszolásáért, melyet nem érkeztek be a Mobilcégektől hálózatába.
- Tekintettel a telefonrendszer műszaki voltára, a technikai lánc (internetkapcsolat) többszereplős voltára az Üzemeltető cég vis major –nak tekint minden olyan meghibásodást, hálózatszakadást, stb. mely a kezelésén kívüli technikai területen történt (Mobilcéges, internetes hálózat üzemeltetők, stb.)
- Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, melyek hibásnak minősülnek. Az Üzemeltető cég hangsúlyozottan felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Mobilszolgáltatója az emelt díjas SMS díját akkor is felszámolja, ha az SMS hibás, miután a Mobilcégnek nincs joga (betekintése) és lehetősége megállapítani, hogy a SMS hibás vagy sem, viszont a Mobilcég az általa vállalt szolgáltatást (SMS kezelés) elvégezte. Az Üzemeltető cégnak nem áll módjában a Mobilszolgáltató helyett az elrontott SMS díját visszatéríteni, miután a díjat nem is az Üzemeltető cég számlázza ki és szedi a Felhasználótól. A Felhasználó nem jogosult hibás SMS esetén az Üzemeltető cég felé kártérítési igénnyel sem fellépni, mert a kárt (hibás SMS mobilszolgáltatói díja) nem az Üzemeltető cég (nem is a Üzemeltető cég), hanem maga a Felhasználó okozta gondatlanságával. Ugyanaz vonatkozik azon esetekre is amikor a hibás SMS-t nem maga a Felhasználó személye, hanem a Felhasználó mobilkészülékének hibája okozza (jellemzően hibás karakterkezelés), de összességében a hiba forrása Felhasználói eredetű.
- Ki nem fizetett emelt díjas SMS-ek esetén az Üzemeltető cég jogosult részint büntető feljelentést tenni csalás miatt és jogosult a követelést átruházni harmadik fél számára (követeléskezelő, stb.). Az Üzemeltető cég jogosult felhívni a Felhasználó figyelmét (SMS, hívás, levél formájában) indokolt rendszerességgel, hogy az átvett áru (szolgáltatás) ellenértékét (az emelt díjas SMS díját) köteles megfizetni!
- Az Üzemeltető cég 90 napot meghaladó késedelmes díjkiegyenlítés esetén jogosult az első hónapban 8.000 Ft (nyolcezer forint) + Áfa adminisztrációs díjat, majd minden további hónapban 2.500 Ft (kettőezer ötszáz forint) nyilvántartási díjat felszámítani, illetve minden az üggyel kapcsolatos költségét (ügyvédi költség, egyéb jogi költség, kommunikációs költség, stb.) kifizettetni a késedelembe esett Felhasználóval.
- Az Üzemeltető cégnak joga van értékelni, hogy mely SMS forgalmat tekint indokolatlannak (kifizetés szempontjából kétségesnek) és ez alapján egyes Felhasználókat az un. „Kiszolgálói várólistára” tenni. Ez azt jelenti, hogy az Üzemeltető cég rögzíti az SMS-ben érkező megrendelések tényét, az áru (szolgáltatás) kiadása azonban csak akkor történik meg, ha a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a megrendelő SMS díját ki is fizette. Felfüggesztett Felhasználók számára az Üzemeltető cég utófizetést nem biztosít!
- A Üzemeltető cég esetenként technikai okoknak megfelelően változtatja az adott szolgáltatáshoz tartozó emelt díjas számokat, tehát a Felhasználó minden esetben meg kell, hogy győződjön az SMS szám aktualitásáról, rutinból elküldött (hibás) SMS-ekért sem a Üzemeltető cég, sem az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget, visszatérítést.
- Ezen Szerződéses Feltételeket az Üzemeltető cégnak jogában áll egyoldalúan módosítani, a módosítások értelemszerűen csak a módosítást követően elküldött SMS forgalomra érvényes.
- Ezen ÁSZF érvénybelépési időpontja: 2011 május 20, érvényessége folyamatos, visszavonásig vagy módosításig.